Back to the agenda

Grues per la pau

Monday 20 November 2023 - 10h
Plaça del Vi, 1, Girona, Spain
Àrea d'educació, Centre de Recursos Educatius del Gironès i centres educatius de primària i secundària de la ciutat. Ajuntament de Girona i diversos centres educatius de la ciutat.

Commemoració del Dia dels Drets dels Infants. Dret a viure en pau i a rebre una educació basada en la pau i la no-violència.

Alumnat de: 4eso, 5é i 6é de primària.